Daftar Anggota Gapensi : Tahun 2019
Ditemukan 25107 Anggota
|
No Badan Usaha Pimpinan Nomor Registrasi Kualifikasi
1 CV. MEDIGO MANDIRI RATNA DEWI LITNA BARUS 012019111101928085 K1
2 CV. HARAPAN INDAH RAYUNIN 022019111101934580 K1
3 CV. FITRAH DINANGGROE YUSRA DINA FITRI 032019111101936319 K1
4 CV. GUNUNG GELANGGANG ALI AKBAR 012019111102032099 K1
5 CV. PUTIH MUTIARA RIKI JULIANDA FAHMI 022019111102935461 K1
6 CV. PANCANG BEROK SYAMSUAR 032019111102936215 K1
7 CV. KUALA GADANG SYAHRIAL 032019111102936214 K1
8 CV. MUDA SETIA GROUP LIZA MARISA 012019111103032105 K1
9 CV. DUA BERSAUDARA SEJATI M. THAIB 012019111103934416 K1
10 PT. RISKY TIGA MANDIRI T. ZULZAIMI 022019111103934693 M1
11 CV. MUHAMMAD BAHRAM AJAMI KHAIDIR 022019111103934692 K1
12 CV. TUNGGAL MANDIRI MUHAMMAD SYAFWAN, ST 022019111103934691 K1
13 CV. PEDESTAL ENGINEERING CONSTRUCTION MHD. HAFIDH, SE 032019111103935752 K1
14 PT. SYLVA LEMBANG KENCANA BUDIANTO 052019111103937577 M1
15 CV. DAPUTRA KARYA SAFRIZAL 072019111103938742 K1
16 CV. LINGE GAYO DEWA YULIS ADHA 012019111106032151 K1
17 CV. KAWE TEPAT HJ. ANISAH AB 012019111106931237 K1
18 CV. MAHKUTE ALAM BUSTAMI 012019111106931238 K1
19 PT. ARYA NUSA GRUP SASTRA WINATA 022019111106935462 M1
20 CV. DIRGANTARA UTAMA PUTRI AZZAHRA 042019111106937257 K1
21 CV. MADI MANDIRI RAHMADI 062019111106938349 K1
22 CV. DIRA ALFATA JUANDI 012019111107928086 K1
23 CV. SARHAN REZEKI SYAFRIANDA RIZKI ISMAIL 022019111107935293 K1
24 CV. RAJA ALAM SUKARMAN 032019111107935994 K1
25 CV. ARMY JAYA GROUP AGUSTI 032019111107936320 K1
26 CV. TURSINA ALAM JAYA TEUKU SYAMSUDDIN 032019111107936626 K1
27 CV. SEMPURNA ABADI YUSRI 052019111107937580 K1
28 CV. MITRA JAYA BERSAMA ASMADI 052019111107938006 K1
29 CV. FATHAN AL LUTHFI REKA ROSSANTI 062019111107938580 K1
30 PT. JAYA KUMITA IR. MAHDI AMIN 012019111108032095 M2
31 CV. BUKIT BINTANG INDOTAMA YEPI ANDRIANSYAH 012019111108032094 K2
32 CV. METAMORFOSIS ZULFIQAR, ST 012019111108032100 K1
33 CV. MANDA REZEKI FAKHRI 012019111108928082 K2
34 CV. SUBUR JAYA MUHAMMAD 022019111108935010 K1
35 CV. CAHAYA ABADI ABDUL HAFIDH 022019111108935009 K1
36 CV. TIGA SAUDARA MANDIRI M. UZIR 072019111108938874 K1
37 CV. TUAH RASEUKI NURUL HUSNA 072019111108938973 K1
38 CV. SURISNA PERMATA YUSNIAR 012019111174032097 K1
39 CV. ANDOS BETARI SAIFUL BAHRI 012019111109032086 K1
40 PT. CITRA KARSA ICHWAN, ST 012019111109032102 M2
41 CV. AMIRA JAYA IDRIS 012019111109934415 K1
42 CV. PUTROE BALEE LESTARI DRH RIDHA YUADI 022019111109934695 K1
43 CV. KARYA AGUNG TAUFIK HIDAYAT 032019111109935677 K1
44 CV. KARYA RAKAN PERKASA ANDRI ASUHARDI 032019111109936146 K1
45 CV. KUTA WAHANA PERKASA MUZAKIR 012019111110032154 K1
46 PT. GENERASI LILA WANGSA NIRWANSYAH 012019111110032149 K1
47 CV. MATA BEULISEK HABIBI 012019111110928088 K1
48 CV. HARKAT INSAN ZAINUDDIN 022019111110934481 K1
49 CV. JAYA CONSTRUCTION ZULFAJRI 022019111110934480 K1
50 CV. AZKA JAYA ABADI AMRI 022019111110934551 K1